پشتیبانی آنلاین
گروه محصول -> ->


ورزش درمانی و علل بروز کمر درد

ورزش درمانی و علل بروز کمر درد
 با استفاده از ورزش می توان درمان کرد و یا اینکه از پیشرفت آنها جلوگیری کرد. از جمله این بیماری ها، بیماری های اسکلتی عضلانی هستند که شامل دردهای شانه، کمردرد،گردن درد، زانو و انواع آرتروزها از جمله آرتروز کمر، آرتروز زانو،آرتروز گردن، خشکی گردن و غیره می شوند. البته باید...
قیمت : 40,000 ریال تعداد صفحات : 18